Nieuws

 • Uitnodiging Dare2Cross

  Vanuit de gemeente Zwijndrecht:

  Met genoegen nodig ik jullie leden namens de Drechtsteden uit voor het congres Dare2Cross dat plaatsvindt op woensdag 1 juni 2016 in de Duurzaamheidsfabriek te Dordrecht.

  De Drechtsteden staan nationaal en internationaal bekend als de bakermat van de maritieme maakindustrie. De regio is de zetel voor een groot aantal maritieme hoofdkantoren, voor een divers en gespecialiseerd maritiem midden- en kleinbedrijf en voor een substantieel deel van de Nederlandse luchtvaartindustrie.

  Op basis van het motto “samen staan we sterker” hebben de Drechtsteden in 2014 diverse bedrijven uit beide sectoren benaderd. Dit initiatief resulteerde in twee zeer succesvolle congressen, Aerospace meets Maritime genaamd, waar beide topsectoren in samenwerking met aanverwante sectoren, de mogelijkheden hebben verkend om te komen tot nieuwe innovatieve producten en diensten. Beide evenementen hebben geleid tot enkele veelbelovende cross-sectorale samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld op het gebied van 3D-printing en smart sensoring.

  De congressen hebben tevens de basis gelegd voor de bereidheid om de intersectorale samenwerking naar de toekomst toe verder uit te breiden naar andere sectoren. Om uit te drukken dat het accent dit jaar ligt op een brede intersectorale aanpak, is gekozen voor een nieuwe congrestitel: Dare2Cross. Nog meer dan voorafgaande edities richt ons evenement zich op het realiseren van cross-sectorale samenwerking op diverse technologische gebieden zoals robotisering, zero voorraadmanagement en efficiënt informatiebeheer.

  Als accountmanager bedrijven, kan ik u deelname aan het congres van harte aanbevelen. U kunt zich tot 25 mei 2016 kosteloos aanmelden via https://www.aanmelder.nl/dare2cross. Via deze link vindt u eveneens nadere informatie over het programma.

 • Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht opgericht

  Sinds 18 april jl. is de Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht een feit. Het stichtingsbestuur, dat namens de ondernemers het fonds gaat beheren, is door een gang naar de notaris officieel opgericht. Het bestuur bestaat uit Hinrich Slobbe (voorzitter), Eggo van Leusden (secretaris), Johan Kooij (penningmeester), Herman Jonker (algemeen bestuurslid) en Teun Muller (algemeen bestuurslid).

  Het ondernemersfonds Zwijndrecht biedt de financiële mogelijkheid voor ondernemers om in georganiseerd verband collectieve taken te financieren. Het fonds wordt gevoed door een opslag op de OZB-belasting voor niet-woningen en is voor ondernemers, door ondernemers. De financiële middelen kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan parkmanagement, beveiliging, promotie van winkelgebieden, citymarketing en de bevordering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. De Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht alloceert deze opbrengsten aan de gebieden of sectoren evenredig met wat deze opgebracht hebben, via een systeem van zogeheten trekkingsrechten. Dit betekent dat samenwerkende ondernemers aanspraak kunnen maken op financiering uit het fonds. De bestedingen zijn geheel vrij, zolang het een algemeen nut dient en de besluitvorming transparant verloopt. Het fonds draait als een pilot van 3 jaar.

  Het ondernemersfonds bestaat formeel al sinds 1 januari 2016, maar de organisatie is nog volop in ontwikkeling. Met de oprichting van de Stichting Ondernemersfonds wordt een grote stap gezet. In de komende periode werkt het bestuur aan het opzetten van de organisatie, zodat georganiseerde ondernemers in trekkingsgebieden bestedingsvoorstellen kunnen indienen. Hierover worden alle ondernemersorganisaties te zijner tijd geïnformeerd.

  Voor meer informatie over het ondernemersfonds kijkt u op de ondernemerspagina van de gemeentelijke website: www.zwijndrecht.nl/ondernemers. Ook kunt u contact opnemen met Floor Dil (078-7703673, f.dil@zwijndrecht.nl) of Gerard Keuzenkamp (078-7703578, g.keuzenkamp@zwijndrecht.nl). Voor vragen over uw specifieke bedrijfsomgeving kunt u zich wenden tot uw ondernemers- of winkeliersvereniging.

 • Mentoren gezocht voor het Mentorproject Drechtsteden

  Zoals jullie misschien weten hebben we in de Drechtsteden het Mentorproject Drechtsteden dat door de accountmanagers wordt ondersteund. Voor dit project zijn wij continue op zoek naar nieuwe mentoren.

  Weten jullie misschien mensen in jullie ondernemersvereniging die dit leuk zouden vinden? Mag ik jullie vragen om onderstaande informatie onder de aandacht van jullie leden te brengen.

  Het Mentorproject Drechtsteden is op zoek naar mentoren.

  Het Mentorproject Drechtsteden
  Jaarlijks starten er ongeveer 1600 nieuwe ondernemers in de Drechtsteden. Niet alle starters groeien uit tot succesvolle ondernemers en raken soms in zwaar weer. Bij deze ondernemers ontbreken de financiële middelen om betaald advies in te schakelen. Het Mentorproject Drechtsteden helpt deze ondernemers. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers die zijn gecoacht succesvoller zijn.
  Het Mentorproject Drechtsteden wordt door gemeente Dordrecht gefaciliteerd en gedragen door alle accountmanagers in de regio. Mentoren zijn (ex)ondernemers en zetten zich vrijwillig in om ondernemers in de Drechtsteden te behoeden voor de valkuilen waar zij zelf ooit in zijn gestapt en geven advies vanuit hun ervaringen.
  Het team bestaat normaliter uit 15 mentoren, maar er zijn plekken vrij gekomen waardoor wij op zoek zijn naar nieuwe mentoren. Ben jij de nieuwe mentor die het team komt versterken?

  Ben jij die mentor die:

  Zich kan inleven in de situatie van de ondernemer en goed kan luisteren?
  Bereid is om minimaal twee maal per jaar een ondernemer te begeleiden?
  Ervaring heeft met het lezen, opzetten en beoordelen van een ondernemingsplan inclusief de financiën?
  Belangeloos een maatschappelijke bijdrage wil leveren als mentor?
  Startende ondernemers ondersteuning wil bieden?
  Geduldig, empathisch en integer is?

  Wat biedt het Mentorproject Drechtsteden jou?

  Je krijgt de mogelijkheid om een maatschappelijke bijdrage te leveren door ondernemers te begeleiden.
  Je wordt lid van de Mentorpool en deelt kennis en ervaring met mede mentoren.
  Twee maal per jaar krijg je de gelegenheid om mee te vergaderen met alle mentoren en de coördinator van het project.
  Je wordt uitgenodigd voor specifieke bijeenkomsten.

  Herken jij je hierin? Stuur dan je motivatie met omschrijving waarom jij diegene bent waar wij naar op zoek zijn, naar mentorproject@drechtsteden.nl
  Voor informatie over het Mentorproject Drechtsteden zie: https://goo.gl/LbIXLd
  Bij vragen neem je contact op met Esther van der Kaag, coördinator Mentorproject Drechtsteden: 078 770 4886 en 06 5126 2410.

Evenementen

 • Netwerkmiddag Cascade

  26
  Okt 2016
  Woensdag

  Stichting Cascade organiseert op woensdag 26 oktober een netwerkmiddag. Deze gaat plaatsvinden van 16:00 tot en met 18:30 uur in Cultureel Centrum Cascade te Hendrik-Ido-Ambacht. Deze middag kan er genetwerkt worden met diverse ondernemers onder het genot van een gratis hapje en drankje.

 • Prima Dio Shop: Uitnodiging

  02
  Nov 2016
  Woensdag
  - 18:00 -

  Op woensdag 2 november van 18:00-20:00 uur bent u van harte welkom om kennis te maken met onze nieuwe winkel aan de Kromme Neering 10 in Heerjansdam.

  Onder het genoot van een hapje en drankje zullen wij u kennis laten maken wat deze combinatiewinkel u allemaal te bieden heeft.

  Tijdens deze avond
  10% korting op het gehele assortiment.
  (wettelijke bepalingen uitgesloten)

  Een workshop over huidverzorging.
  Diverse spectaculaire aanbiedingen.
  Alles op het gebied van relatiegeschenken.
  De diverse mogelijkheden op het gebied van kerstpakketten
  Graag vernemen wij van u of u komt en met hoeveel personen
  heerjansdam@readshop.nl

 • Rabobank: Verbinden van Netwerken

  03
  Nov 2016
  Donderdag

  Zakelijke netwerken in de Drechtsteden
  In de Drechtsteden zijn veel zakelijke netwerken actief, Van winkeliersverenigingen tot zzp platforms, van businessclubs tot ondernemersverenigingen. Allemaal ondernemers met passie en ambitie die via een netwerk met elkaar verbonden zijn. In het kader van de week van de coöperatie leek het ons toepasselijk om al deze netwerken eens bij elkaar te brengen. Netwerken en verbinden zijn tenslotte nauw verbonden met onze coöperatieve uitgangspunten.

  Futurist Richard van Hooijdonk

  Deze avond neemt futurist Richard van Hooijdonk u mee naar een inspirerende toekomst. Leven, werken en ondernemen gaan drastisch veranderen. Een fantastische wake-up call over robots, internet-of-things, big data en 4-D printing. In het interactieve gedeelte kunt u vragen stellen om ideeën op te doen voor uw eigen onderneming. Natuurlijk sluiten wij de avond af met netwerken.
  Aanmelden
  Kijk voor meer informatie op de aanmeldsite en wij vragen u zich individueel aan te melden. Graag tot 3 november voor een avond vol inspiratie.

 • 10
  Nov 2016
  Donderdag

  Kom naar ‘Business Meets Rabo’. Ontmoet andere ondernemers en laat u inspireren.
  Op 10 november ontvangt Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde ondernemers in Theater het Kruispunt in Barendrecht. Het is de 9e editie van Business Meets Rabo; het zakelijke netwerkevenement voor ondernemers uit Ridderkerk, Barendrecht, Rhoon en Heerjansdam. Het thema van de avond is ‘Is uw reputatie te managen?’. Met Business Meets Rabo investeert de Rabobank in goed ondernemerschap. Vanuit de coöperatieve gedachte staat samenwerken maar ook kennis delen centraal.

  Is uw reputatie te managen?
  Tijdens Business Meets Rabo gaat Jort Kelder, televisiepresentator en journalist, in gesprek met reputatiespecialisten Ron van der Jagt en Erik Schoppen over wat een reputatie maakt of breekt. Zij geven, ieder vanuit hun eigen perspectief advies over wat je vooral wel en niet moet doen om een goede reputatie te behouden of te bouwen. En ook bespreken ze hoe een reputatie in een paar minuten afgebroken kan worden.

  Programma 10 november
  19.00 uur Ontvangst
  20.00 uur Start programma
  21.45 uur Ontmoet andere ondernemers tijdens een hapje & drankje

  De locatie is Theater het Kruispunt, Middenbaan 111 in Barendrecht.

  Kom ook en laat u samen met andere ondernemers inspireren hoe u uw reputatie goed kunt managen.
  Wilt u een introducé meenemen? Dan kan uw introducé zich ook aanmelden via onderstaande link.

  Klik hier om u aan te melden: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/ridderkerk-midden-ijsselmonde/is-uw-reputatie-te-managen/

 • Eindejaarsborrel

  28
  Dec 2016
  Woensdag
  - 17:00 -