Nieuws

 • Ondernemersfonds Zwijndrecht

  Sinds 2016 bestaat het Ondernemersfonds Zwijndrecht. Ondernemersvereniging Heerjansdamse Hazewinden is vanaf de aanvang betrokken geweest bij dit initiatief van de Gemeente Zwijndrecht.
  Wij hebben een commissie ondernemersfonds gevormd. In de vergadering van deze commissie is op 7 februari 2017 unaniem besloten een aanvraag bij het Ondernemersfonds Zwijndrecht in te dienen ter financiering van een dorpsfeest te houden eind juni of begin juli 2017. Het programma van dit feest moet nog definitief vastgesteld worden, maar zal in ieder geval bestaan uit een middaggedeelte, waar Heerjansdamse ondernemers zich kunnen presenteren aan de inwoners en kunnen deelnemen aan een netwerkbijeenkomst, en een avondgedeelte met een mooi optreden.
  De kosten van dit evenement worden geraamd op € 16.000.

  Iedere Heerjansdamse ondernemer krijgt de mogelijkheid zich te presenteren. Dit kan door plaats te nemen in een stand. Ook kunnen reclame-uitingen aangebracht worden rondom de activiteiten, zowel op spandoeken en/of digitale schermen. Pitchen (je bedrijf kort onder de aandacht brengen op een podium) en deelname aan de informele netwerkbijeenkomst behoren tot de mogelijkheden. Het staat u vrij, sterker nog wij moedigen het aan, om zelf invulling te geven aan de activiteiten, bijvoorbeeld het uitdelen van kortingsbonnen of flyers. Alle suggesties zijn welkom.
  Een exact programma kunnen wij nu nog niet geven. Alles staat of valt met de input vanuit de Heerjansdamse ondernemers. Wij zijn van mening, dat het, vanuit de doelstelling van het Ondernemersfonds, namelijk het algemeen Heerjansdams ondernemersbelang, belangrijk is u reeds vroegtijdig te informeren, zodat een ieder de mogelijkheid heeft deze activiteit optimaal te benutten. Via emails, facebook en www.hazewinden.nl zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

  Indien u wenst te reageren, suggesties heeft, of als u zich wilt aanmelden voor een activiteit, dan kunt u ons berichten op: info@hazewinden.nl.

  Wij verwachten dat we er, naar goed Heerjansdams gebruik, samen een mooi evenement van kunnen maken.

 • Uitnodiging Dare2Cross

  Vanuit de gemeente Zwijndrecht:

  Met genoegen nodig ik jullie leden namens de Drechtsteden uit voor het congres Dare2Cross dat plaatsvindt op woensdag 1 juni 2016 in de Duurzaamheidsfabriek te Dordrecht.

  De Drechtsteden staan nationaal en internationaal bekend als de bakermat van de maritieme maakindustrie. De regio is de zetel voor een groot aantal maritieme hoofdkantoren, voor een divers en gespecialiseerd maritiem midden- en kleinbedrijf en voor een substantieel deel van de Nederlandse luchtvaartindustrie.

  Op basis van het motto “samen staan we sterker” hebben de Drechtsteden in 2014 diverse bedrijven uit beide sectoren benaderd. Dit initiatief resulteerde in twee zeer succesvolle congressen, Aerospace meets Maritime genaamd, waar beide topsectoren in samenwerking met aanverwante sectoren, de mogelijkheden hebben verkend om te komen tot nieuwe innovatieve producten en diensten. Beide evenementen hebben geleid tot enkele veelbelovende cross-sectorale samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld op het gebied van 3D-printing en smart sensoring.

  De congressen hebben tevens de basis gelegd voor de bereidheid om de intersectorale samenwerking naar de toekomst toe verder uit te breiden naar andere sectoren. Om uit te drukken dat het accent dit jaar ligt op een brede intersectorale aanpak, is gekozen voor een nieuwe congrestitel: Dare2Cross. Nog meer dan voorafgaande edities richt ons evenement zich op het realiseren van cross-sectorale samenwerking op diverse technologische gebieden zoals robotisering, zero voorraadmanagement en efficiënt informatiebeheer.

  Als accountmanager bedrijven, kan ik u deelname aan het congres van harte aanbevelen. U kunt zich tot 25 mei 2016 kosteloos aanmelden via https://www.aanmelder.nl/dare2cross. Via deze link vindt u eveneens nadere informatie over het programma.

 • Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht opgericht

  Sinds 18 april jl. is de Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht een feit. Het stichtingsbestuur, dat namens de ondernemers het fonds gaat beheren, is door een gang naar de notaris officieel opgericht. Het bestuur bestaat uit Hinrich Slobbe (voorzitter), Eggo van Leusden (secretaris), Johan Kooij (penningmeester), Herman Jonker (algemeen bestuurslid) en Teun Muller (algemeen bestuurslid).

  Het ondernemersfonds Zwijndrecht biedt de financiële mogelijkheid voor ondernemers om in georganiseerd verband collectieve taken te financieren. Het fonds wordt gevoed door een opslag op de OZB-belasting voor niet-woningen en is voor ondernemers, door ondernemers. De financiële middelen kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan parkmanagement, beveiliging, promotie van winkelgebieden, citymarketing en de bevordering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. De Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht alloceert deze opbrengsten aan de gebieden of sectoren evenredig met wat deze opgebracht hebben, via een systeem van zogeheten trekkingsrechten. Dit betekent dat samenwerkende ondernemers aanspraak kunnen maken op financiering uit het fonds. De bestedingen zijn geheel vrij, zolang het een algemeen nut dient en de besluitvorming transparant verloopt. Het fonds draait als een pilot van 3 jaar.

  Het ondernemersfonds bestaat formeel al sinds 1 januari 2016, maar de organisatie is nog volop in ontwikkeling. Met de oprichting van de Stichting Ondernemersfonds wordt een grote stap gezet. In de komende periode werkt het bestuur aan het opzetten van de organisatie, zodat georganiseerde ondernemers in trekkingsgebieden bestedingsvoorstellen kunnen indienen. Hierover worden alle ondernemersorganisaties te zijner tijd geïnformeerd.

  Voor meer informatie over het ondernemersfonds kijkt u op de ondernemerspagina van de gemeentelijke website: www.zwijndrecht.nl/ondernemers. Ook kunt u contact opnemen met Floor Dil (078-7703673, f.dil@zwijndrecht.nl) of Gerard Keuzenkamp (078-7703578, g.keuzenkamp@zwijndrecht.nl). Voor vragen over uw specifieke bedrijfsomgeving kunt u zich wenden tot uw ondernemers- of winkeliersvereniging.

 • Mentoren gezocht voor het Mentorproject Drechtsteden

  Zoals jullie misschien weten hebben we in de Drechtsteden het Mentorproject Drechtsteden dat door de accountmanagers wordt ondersteund. Voor dit project zijn wij continue op zoek naar nieuwe mentoren.

  Weten jullie misschien mensen in jullie ondernemersvereniging die dit leuk zouden vinden? Mag ik jullie vragen om onderstaande informatie onder de aandacht van jullie leden te brengen.

  Het Mentorproject Drechtsteden is op zoek naar mentoren.

  Het Mentorproject Drechtsteden
  Jaarlijks starten er ongeveer 1600 nieuwe ondernemers in de Drechtsteden. Niet alle starters groeien uit tot succesvolle ondernemers en raken soms in zwaar weer. Bij deze ondernemers ontbreken de financiële middelen om betaald advies in te schakelen. Het Mentorproject Drechtsteden helpt deze ondernemers. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers die zijn gecoacht succesvoller zijn.
  Het Mentorproject Drechtsteden wordt door gemeente Dordrecht gefaciliteerd en gedragen door alle accountmanagers in de regio. Mentoren zijn (ex)ondernemers en zetten zich vrijwillig in om ondernemers in de Drechtsteden te behoeden voor de valkuilen waar zij zelf ooit in zijn gestapt en geven advies vanuit hun ervaringen.
  Het team bestaat normaliter uit 15 mentoren, maar er zijn plekken vrij gekomen waardoor wij op zoek zijn naar nieuwe mentoren. Ben jij de nieuwe mentor die het team komt versterken?

  Ben jij die mentor die:

  Zich kan inleven in de situatie van de ondernemer en goed kan luisteren?
  Bereid is om minimaal twee maal per jaar een ondernemer te begeleiden?
  Ervaring heeft met het lezen, opzetten en beoordelen van een ondernemingsplan inclusief de financiën?
  Belangeloos een maatschappelijke bijdrage wil leveren als mentor?
  Startende ondernemers ondersteuning wil bieden?
  Geduldig, empathisch en integer is?

  Wat biedt het Mentorproject Drechtsteden jou?

  Je krijgt de mogelijkheid om een maatschappelijke bijdrage te leveren door ondernemers te begeleiden.
  Je wordt lid van de Mentorpool en deelt kennis en ervaring met mede mentoren.
  Twee maal per jaar krijg je de gelegenheid om mee te vergaderen met alle mentoren en de coördinator van het project.
  Je wordt uitgenodigd voor specifieke bijeenkomsten.

  Herken jij je hierin? Stuur dan je motivatie met omschrijving waarom jij diegene bent waar wij naar op zoek zijn, naar mentorproject@drechtsteden.nl
  Voor informatie over het Mentorproject Drechtsteden zie: https://goo.gl/LbIXLd
  Bij vragen neem je contact op met Esther van der Kaag, coördinator Mentorproject Drechtsteden: 078 770 4886 en 06 5126 2410.

Evenementen

 • Save the date

  17
  Jun 2017
  Zaterdag