Nieuws

 • Save the date: 27 tm 31 augustus

  Geachte ondernemers uit Zwijndrecht en Heerjansdam,

  Graag attenderen we u er op een bijzonder evenement dat deze zomerr, direct na de schoolvakantie, op het programma staat. Binnenkort ontvangt u van ons een officiële uitnodiging en meer informatie over dit voor u gratis en sportieve personeelsuitje!

  Het betreft een meerdaags evenement, van maandag 27 t/m vrijdag 31 augustus 2018. U en uw personeel en/of collega’s krijgen dus gratis de kans om met elkaar én met andere bedrijven uit de Gemeente Zwijndrecht lekker te gaan sporten! ’s Ochtends vroeg, einde van de middag en/of begin van de avond maakt u kennis met één of meerdere sporten die hierboven in de Olympische Ringen zijn afgebeeld.

  Kernwoorden die met dit evenement te maken hebben:
  Sport – Ondernemers – Verbroederen – Beweging – Netwerken – Teambuilding

  Het evenement “Olympiade Zwijndrecht” is een initiatief vanuit het Ondernemersfonds Zwijndrecht en wordt georganiseerd door het evenementenbureau Buro RUW. Mocht u op voorhand al vragen en/of opmerkingen hebben, vernemen we dit graag van u via info@zwijndrechtsport.nl

 • Opleidingen ICT op hbo niveau gaan van start!

  In goede samenwerking met de Werkgevers Drechtsteden hebben we twee bijeenkomsten georganiseerd in het kader van ‘’Broodje IT” met als onderwerp arbeidsmarktvraag hoger opgeleiden in de ICT en wat kunnen we in de regio doen om talent te behouden en hen een perspectief te bieden om verder te ontwikkelen.

  Unaniem was de stemming steeds dat er een huidige en verwachte vraag is en blijft naar ICT-ers en de ervaring dat het in veel gevallen een probleem is om gekwalificeerd personeel te vinden.

   

  Als HBO Drechtsteden pakken we die handschoen op, samen met u. Per september 2018 breiden we de opleiding ICT op hbo-niveau uit naar de regio Drechtsteden.

  Er zijn twee uitstroomrichtingen:

  • ICT Software development
  • ICT Netwerk- en systeembeheer

  Het gaat om een tweejarige duale opleiding. Dat betekent werken & leren. Deelname vereist dat iemand naast een geschikte vooropleiding tevens een baan heeft of verwerft in de ICT.

   

  We onderscheiden twee doelgroepen

  • Studenten MBO-4 die hun diploma hebben behaald en vervolgens in de combinatie werken & leren hun hbo-diploma willen behalen.
  • Huidig personeel dat wil doorgroeien en een hbo diploma in de ICT wil behalen.

   

  We zijn in september gestart in de lesplaats Gorinchem met een dertigtal studenten verdeeld over twee uitstroomrichtingen: Software development en Netwerk- en systeembeheer. Studenten zijn met veel enthousiasme aan de slag. Ook de werkgevers zijn tevreden over hun betrokkenheid en de aanpak. Bij een groeiend aantal aanmeldingen zullen we naast lesplaats Gorinchem ook in Dordrecht beginnen.

   

  Graag breng ik de volgende activiteiten onder uw aandacht.

   

  Uw bedrijf vermeld op de website

  Op de website van HBO Drechtsteden staan nu 33 bedrijven vermeld uit de regio die het belang van de opleiding ondersteunen voor zowel uw huidige medewerkers als voor instroom van nieuwe ICT medewerkers. Staat uw organisatie er nog niet bij en wilt u ook worden vermeld? Neem dan contact op met Peter Baldé, pbalde@hbodrechtsteden.nl.

  Kandidaten kunnen dan direct doorklikken naar uw website, mogelijkheden van werken bij uw organisatie verkennen en contact leggen.

   

  Speeddate voor bedrijfsleven ICT en aankomend studenten (duale opleiding werken & leren) – 9 april 2018

  Deze avond is bedoeld om studenten mbo-4 die in het laatste jaar van hun opleiding zijn contacten te laten leggen met bedrijven die zich vertegenwoordigen. Een positieve match leidt vervolgens tot een vervolggesprek tussen werkgever en kandidaat of een afspraak voor een sollicitatiegesprek.

  De bijeenkomst vindt plaats op de leslocatie HBO Drechtsteden, Gebouw Da Vinci College, Mollenburgseweg 82, Gorinchem. Inloop 18.45 uur. Aanvang 19.00 uur tot 21.00 uur.

  Aanmelden voor deelname aan speeddate

   

  Studiemiddag ICT scholing in de regio 19 maart 2018

  Op deze middag praten we graag door met bedrijven en instellingen over de opleidingen en gezamenlijke strategische inzet van ICT scholing in de regio om te voorzien in de grote en toenemende arbeidsmarktvraag.

  De bijeenkomst vindt plaats op de leslocatie HBO Drechtsteden, Gebouw Da Vinci College, Mollenburgseweg 82, Gorinchem. Inloop 14.45 uur. Aanvang 15.00 uur tot 17.00 uur.

  Aanmelden voor studiemiddag

   

  Heeft u vragen of wilt u meer weten over de opleidingen? Raadpleeg de website of neem contact met Peter Baldé.

 • Aankondiging OF Zwijndrecht Breed

  Aanwending gelden Ondernemersfonds Zwijndrecht Breed

  Beste ondernemers uit Zwijndrecht en Heerjansdam.

  Teneinde een doelstelling te formuleren voor het Zwijndrecht brede deel van het ondernemersfonds is er een commissie aangesteld die zich ten doel heeft gesteld om deze taak op zich te nemen.
  Inmiddels zijn hier de eerste stappen in gezet en heeft een toetsing plaatsgevonden met het Bestuur van het fonds.
  Wij zijn voornemens om in Q3 2018 vanuit het Fonds een sportief evenement te organiseren waar alle bedrijven van groot tot klein in onze gemeente worden uitgenodigd om mee te doen.
  Met betrekking tot verdere kennisgevingen hierin wordt u geïnformeerd via social media, plaatselijke kranten en via een eigen nog te bouwen website.

  Blijf ons volgen in 2018. Zwijndrecht Sport!!!

  Commissie Ondernemersfonds Zwijndrecht Breed
  Iris Henry
  Brigitte van Ast
  Robbert Stoopman
  Angelo Hoekstra

 • Ondernemersfonds Zwijndrecht

  Sinds 2016 bestaat het Ondernemersfonds Zwijndrecht. Ondernemersvereniging Heerjansdamse Hazewinden is vanaf de aanvang betrokken geweest bij dit initiatief van de Gemeente Zwijndrecht.
  Wij hebben een commissie ondernemersfonds gevormd. In de vergadering van deze commissie is op 7 februari 2017 unaniem besloten een aanvraag bij het Ondernemersfonds Zwijndrecht in te dienen ter financiering van een dorpsfeest te houden eind juni of begin juli 2017. Het programma van dit feest moet nog definitief vastgesteld worden, maar zal in ieder geval bestaan uit een middaggedeelte, waar Heerjansdamse ondernemers zich kunnen presenteren aan de inwoners en kunnen deelnemen aan een netwerkbijeenkomst, en een avondgedeelte met een mooi optreden.
  De kosten van dit evenement worden geraamd op € 16.000.

  Iedere Heerjansdamse ondernemer krijgt de mogelijkheid zich te presenteren. Dit kan door plaats te nemen in een stand. Ook kunnen reclame-uitingen aangebracht worden rondom de activiteiten, zowel op spandoeken en/of digitale schermen. Pitchen (je bedrijf kort onder de aandacht brengen op een podium) en deelname aan de informele netwerkbijeenkomst behoren tot de mogelijkheden. Het staat u vrij, sterker nog wij moedigen het aan, om zelf invulling te geven aan de activiteiten, bijvoorbeeld het uitdelen van kortingsbonnen of flyers. Alle suggesties zijn welkom.
  Een exact programma kunnen wij nu nog niet geven. Alles staat of valt met de input vanuit de Heerjansdamse ondernemers. Wij zijn van mening, dat het, vanuit de doelstelling van het Ondernemersfonds, namelijk het algemeen Heerjansdams ondernemersbelang, belangrijk is u reeds vroegtijdig te informeren, zodat een ieder de mogelijkheid heeft deze activiteit optimaal te benutten. Via emails, facebook en www.hazewinden.nl zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

  Indien u wenst te reageren, suggesties heeft, of als u zich wilt aanmelden voor een activiteit, dan kunt u ons berichten op: info@hazewinden.nl.

  Wij verwachten dat we er, naar goed Heerjansdams gebruik, samen een mooi evenement van kunnen maken.

Evenementen