Aanmeldformulier Bedrijf
Lidmaatschap Ondernemers Heerjansdamse Hazewinden: € 320,00 per kalenderjaar. Het lidmaatschap is altijd voor 2 personen, indien u met meer dan 2 personen een bijeenkomst bezoekt, wordt voor de derde en iedere volgende bezoeker een additionele vergoeding in rekening gebracht, waarbij de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van de kosten van de bijeenkomst. Voor het jaar van aanmelding geldt dat contributie is verschuldigd vanaf de maand volgend op de maand van aanmelding tot en met 31 december van het jaar van aanmelding. Voor ieder volgend jaar geldt dat de contributie verschuldigd is over een heel kalenderjaar, tenzij schriftelijk (ook per email) is opgezegd voor 30 november van het voorgaande jaar.