Covid-19 (Corona-virus) en Ondernemers

Brief t.a.v. ondernemers Zwijndrecht en Heerjansdam

Beste ondernemer,

Het zijn ongewone tijden, zeker voor u als ondernemer. De ontwikkelingen rondom het coronavirus raken u als ondernemer keihard. Samen zetten we alles op alles om de verspreiding van het virus te beperken. De gezondheid van ons allemaal staat daarbij voorop. Ook de gezondheid van uw bedrijf.

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben grote impact op uw bedrijf, uzelf als ondernemer en op uw personeel. Wij begrijpen dat deze maatregelen zorgen voor veel onzekerheid en spanning, voor nu en de toekomst. Het is een periode waarin het moeilijk is uw hoofd boven water te houden.

Op dinsdag 17 maart 2020 heeft het kabinet een pakket maatregelen bekend gemaakt. Ministeries, brancheverenigingen, Kamer van Koophandel en gemeenten zijn druk bezig om deze maatregelen uit te voeren. Ook in de regio en Zwijndrecht doen we wat nodig is om u te ondersteunen.

Download de volledige versie van de brief hieronder.

Covid-19 (Corona-virus) en Ondernemers

Beste leden,

Na ons bericht van 15 maart jl. volgt hierbij een update. Inmiddels zijn we verder in tijd, heeft het Covid-19 (Corona-virus) nog meer slachtoffers geëist en heeft de overheid nadere maatregelen getroffen om het virus onder controle te krijgen. Het virus en de getroffen maatregelen om verspreiding te controleren hebben voor ondernemers forse impact.

Om (getroffen) ondernemers tegemoet te komen, althans de financiële gevolgen van het virus enigszins te verzachten, heeft de overheid in het kader van een noodfonds een aantal regelingen aangekondigd. Voor een actueel overzicht verwijzen wij naar
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie.
Voor een aantal regelingen is het afwachten hoe de regels concreet worden uitgewerkt en waar de ondernemer zich precies moet melden om aanspraak te maken op de gelden.

Namens de Hazewinden heeft Rogier van Erk overleg gevoerd met wethouder Tycho Jansen en actuele zaken zijn besproken. Wij deelden de visie dat de aanpak van de economische gevolgen van de Corona-crisis vooral een nationale zaak is. Ministeries, brancheverenigingen, Kamer van Koophandel, VNO-NCW en MKB zijn hier druk mee bezig. Afgesproken is dat Wethouder Jansen samen met OVZ en Hazewinden regelmatig met elkaar in verbinding blijven hierover. De situatie verandert bijna van dag tot dag.

Rogier van Erk 
vanerk@ofsnl.nl                       
06-44343070

Edward van Gruijthuijsen          
vangruijthuijsen@renzenadvocaten.nl    
06-14633053

Gelet op huidige situatie wij genoodzaakt zijn om de planning van activiteiten – waaronder ook de ALV – op te schorten. Onze aandacht gaat nu uit naar het bijstaan van de leden in deze periode. Zodra er meer duidelijk is dan zullen wij u verder informeren.

Wij vertrouwen op uw begrip en wensen u erg veel sterkte, wijsheid en bovenal een goede gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Hazewinden